Hvad er Merkabah?

Mer-Ka-Ba

Hvad er Merkaba?

Mer står for Lys – Ka står for Ånd – Ba står for Krop

Merkaba..også stavet Merkabah...er det himmelske lyshjul/lysfeldt, brugt af Mestrene til at etablere forbindelse med og at kunne tune ind på de højere energier og lyssfærer. Merkaba er ligeså nævnt som lysets hjul i biblen af Ezekiel. Her sammenlignes den, med den guddommelige trone eller stridsvognen. I det gamle Egypten arbejdede man esoterisk med Merkaba idet man forstod hvordan det kunne bruges som kontakt mellem himmel og jord

Mer-Ka-Ba er omgivet af modsat-roterende spiraler af lys (et hjul i et hjul), hvor spiralerne kan transformere Ånden/Kroppen fra en dimension over til en anden dimension.
I de gamle mysterieskoler udførte man øvelser som var baseret på det, vi forstår som hellig geometri. Man forstod hvordan den fysiske krops lyslegeme kunne transformeres og bringes i kontakt med højere energier. Hvordan det var muligt at adskille de lavere vibrationer for at få kontakt med de mere avancerede lyssfærer.

Lyshjulet kan antage mange former for lys der kan forbinde sig med Jordens gridsystemer (gittersystem).
Kristusbevidsthedens netværk eller det kosmiske grid er et netformet energifelt, som omringer Jorden. Det indeholder universelle energier, som kan udvikle bevidsthed og understøtte forskellige åndelige terapier som f.eks. healing. Men ifølge de højere love skal energierne altid benyttes i overensstemmelse med de højest mulige formål.

Stjernetetraeden er den mest basale figure, der findes i det 3-dimensionale univers. Den har form som to sammensatte tetraeder og danner en 3-dimensionel Davidsstjerne, og vi har alle et Merkaba lysfeldt omkring os. Den dannes i livets første 8 celler og former senere en del af lyslegemet hos det fuldt udvoksede menneske.
Det øverste tetraede kaldes soltetraedet. Dets spids slutter ca. en 20cm over hovedet. Det nederste tetraede kaldes jord-tetraedet. Dets spids slutter i samme afstand under fødderne. Det er selvfølgelig et gennemsnitsmål da der er store variationer i lyslegemets udstrækning.

Merkaba begynder at rotere når det bliver aktiveret. Det betyder, at Ånden/Kroppen bliver omringet af roterende spiralbevægelser, hvilket bringer Ånden/Kroppen i en spiralbevægelse som bevidsthedsmæssigt fører Ånd/Krop fra en dimension til en anden. Vi lærer med andre ord mere om os selv, forbinder os med vores højere selv og flytter os til nye niveauer af oplysning.

Merkaba Star er et værktøj som hjælper mennesker til at nå deres fulde potentiale. Merkaba Star er et energifelt af krystallinier der indeholder specifikke hellige geometrier der samler ånd, krop og hjerte. Dette energifeldt lavet af hellige geometrier rækker ud over kroppen i en afstand 15 til 18 meter. Dette felt bevæger rotere normalt omkring kroppen med lysets hastighed. For de fleste af os har det sat farten ned eller stoppet helt indtil man sætter al opmærksomhed ind på at bruge det. Når energifeltet er re-aktiveret og roterer kaldes det en Merkaba.

En fuldt aktiveret Merkaba ser akurat ud som en galaxes struktur. Merkaba’en tillader os at genetablere og udvide niveauer af oplysninger, at forbinde os med yderligere mulighedere. At skabe nysgerrighed og genskabe adgangen til den guddommelige hukommelse i dit selv.Når Merkaba meditationen udføres korrekt, vil Merkaba integrere vores feminine (intuitive, modtagende) og det maskuline (aktive, dynamiske) aspekt i vores ånd og sjæl.

De 10 kvaliteter i Dit højere selvs Merkaba, er Merkaba

Du er Merkaba

1. Merkaba er ET med alle. De resourcer, dets kraft og sjæl er ET.

2. Merkaba er lydløs stilhed i dets center. Det er den perfekte stilhed

3. Merkaba pulserer, udvider og sammentrækker. Det er udstråling og optagelse af himmelsk hjerteslag. Det er rytmen, vibrationen og bevægelsen mellem polerne. Merkaba er det hele i Alt.

4. Merkaba ånder. Mens det pulserer, tiltrækkes energi ind i dit inderste og udsender energien igen.

5. Merkaba er en udaf-gående sfære. Den rotere, snor og drejer sig op gennem dets eget center i en endeløs, selvstimulerende proces. Det er den perfekte sfære som skabte Livets Træ.

6. Merkaba består af gennemsigtige geometrier. Gennemsigtige lysstrukturer, formet af Merkaba, er en formet kode som tillader dig at bevæge dig imellem dimensionerne og at kommunikere med lysets civiliationer. Merkaba fungere på alle planer. Både fremad og bagud.

7. Merkaba er levende lys – Guds lys. Det er den kosmiske essens, den universielle, kreative substans, nævnt som den Treenige flamme i dit hjertes inderste.

8. Merkaba er kosmisk lyd. Det har hundredevis af navne. Amen, Allah, Aloha, Soham etc.

9. Merkaba er levende vand. Det udstrålende, fyrigt og lysende nektar af livets kreation.

10. Merkaba er kærlighed. Den fabelagtige Merkaba er lysende omsorg. Ud af denne, flyder visdom, klarhed og lidenskab.
 
I lys
Stina