Den Ny Tids Børn

Ny Tids børn og unge

Børn bliver i Ny Tids Energi født med disse højere energier integreret i deres system. Hvis voksne skal kunne forstå, følge og vejlede dem på deres spirituelle og jordiske niveau, kan det ligeledes være nødvendigt for os voksne at komme på omgangshøjde med dem frekvensmæssigt, fx. via en Energi opdatering. 

En af de nyeste forklaringer er denne: De børn der blev født fra omkring midten af 1987 og frem til 1992, er alle født med en blanding af den gamle og den nye energistruktur, som stille og roligt har banet sig vej til Jorden. Blandingsenergien kan gøre det svært for de unge at vælge side. Børnene her tager ofte hensyn til deres forældres idealer og måder at gøre tingene på, frem for at lytte til og mærke egne behov. De unge kan umiddelbart virke meget rolige og tilfredse udadtil, men ofte kan det skyldes manglende handlekraft forårsaget af en uhensigtsmæssig blandingsenergi.

Børn født mellem 1992 og 1995 er født med en lang større mængde af Ny Tids Energi. De besidder en stor gennemslagskraft, og har ingen problemer med at vide hvad de vil. Derimod mangler børnene beskyttelse og evnen til at sætte grænser for sig selv og andre. 

Børn født i starten af 1995 og senere er født med fuld højfrekvent energistruktur i kroppen. Deres energier er derfor i fuld harmoni med Ny Tids Energi, og børnene her er i fuld balance fra fødslen. De reagerer voldsomt, når de befinder sig i situationer eller inden for rammer, hvor balancen ikke er til stede. De kan reagere med vrede og virke umulige på mange måder. Børnene her er meget ærlige og tro mod sig selv, og har ikke noget, der hindrer dem i at reagere stærkt, også udadtil. Børnene her kan misforstås, og bliver ofte “stemplet” som forkerte eller ekstreme i deres tanke og tale af deres voksne omgivelser, som ikke befinder sig i den højfrekvente energi endnu.


Fra 2012 bliver alle børn født med en meget stærk sandheds– og kærlighedsbaseret energistruktur fuldt integreret i krop og aura. 

Kendetegn ved Ny Tids Børn

 • Ekstremt veludviklet intuition
 • Udpræget følsomhed
 • Stor selvtillid, værdighed og stolthed
 • Meget ærlige, kan/vil ikke lyve
 • Gennemskuer skjulte motiver
 • Kan virke meget provokerende
 • Vil og kan mange ting selv
 • Stædige
 • Reagerer voldsomt på ubalance
 • Tidligt spirituell
 • Mange opfattes som “ikke-sociale”

Børnene viser vej

Samtidig har børn brug for forbilleder og rollemodeller. Da børn med Ny Tids Energi let gennemskuer voksnes ubalancer, kan der opstå unødige magtkampe. For forældre og bedsteforældre til disse børn, er en Energiopdatering et stort skridt ind i de samme højfrekvente energier, i samme retning som børnenes.

Alt i alt fremmer en Energi Opdatering helhed, balance og ærlighed i alle aspekter af ens personlige og professionelle liv. Ikke mindst børnene vil nyde godt af de voksnes opdatering.

Hvordan påvirkes nutidens unge?

Vi står efter sigende overfor et bevidsthedsskift af de helt store. Det foregår primært på det indre plan, hvor værdier for alvor står for fald. Da vi som menneskehed hidtil har haft overlevelse som det altoverskyggende tema, står vi nu foran et paradigmeskift, hvor vi i tiden fremover kommer til at have fokus på vores personlige ståsted, og dermed vores livsformål. Med andre ord vil vi opleve, at ikke alle af vores vore hidtidige værdier holder længere. De går simpelthen i opløsning. Desuden vil fællesfølelsen vokse, hvor vi erkender alle tings forbundethed.
Alt skal løftes op på et højere plan. Kærlighed og samhørighed er centrale elementer i tiden. Vi skal for alvor acceptere, at vi ikke er adskilt fra helheden, selvom det ofte virker sådan!


Forklaring

Efter sigende startede skiftet i 1987 og kulminerer i år 2012. Gennem disse 25 år, øgedes universets energi indstrømning meget markant. Der blev for alvor skruet op for en kærlighedsbaseret og handlekraftig energi, kaldet krystal energien, som vi ikke har set før. Resultatet er at den højere bevidsthed trænger helt ind i os på celleplan. Med andre ord bliver vores krops celler udstyret med en universel bevidsthed, som gør at kroppen kommer til at rumme ”sandheden”, og dermed øges vores behov for at kunne ”afkode” kroppens signaler.
Denne proces kan i overgangsfasen skabe tvivl, forvirring og angst - og et øget fokus på ”sygdom” samt behov for afklaring.


Krystalliseringsprocessen

Der er tilsyneladende ved at ske en transformation af menneskekroppen i denne tid. At både det menneskelige energisystem og den fysiske krop er i stor forandring. Mange mennesker mærker forandringerne i form af smerter, kropslige symptomer, angst, tvivl som nævnt ovenfor. Dette kaldes samlet for krystalliseringsprocessen.

Vi har som menneskehed brugt rigtig lang tid på at udvikle os fra en overlevelsesbaseret tilværelse. Med en Energiopdatering kan vi nu nå videre via den såkaldte Indigofase, som giver os styrke og klarhed, og videre til Krystalliseringsfasen. Mange er dog pga. den øgede frekvens, uanset om de har fået en Energiopdatering eller ej, allerede i gang med den transformation i deres energetiske system. Dette er registreret rigtig mange steder verden over, og der er flere veje dertil, bla. vedvarende meditation. Det er nu også muligt at illustrere disse forandringer visuelt. Aura- og chakrafotos kan vise, hvordan auraen bliver mere og mere gennemlyst. Få mennesker verden over er helt krystalliseret på celleplan. (Human Angels).
Gennem krystalliseringsprocessen bevæger vi os mod ét stort hjertechakra, som til gengæld fylder hele auraen og den fysiske krop. De fleste spirituelle mennesker er nu undervejs i krystalliseringsprocessen, hvor deres aura og chakraer hverken er oplyst eller optimeret fuldt ud. Det er denne proces der for det enkelte menneske kan opleves som meget hård og ofte også smertefuld.

Alle cellerne skal oplyses og krystalliseres, ånd og stof mødes og den store transformation er i gang. Dette vil over de kommende år forandre alt i vores krop og energisystem. Også vores DNA er under stor forandring, efter sigende fra en to-strenget til et tolv-strenget opbygning. Nye potentialer er ved at blive åbnet. Vores hjertechakra kommer til at fungere som et center for den menneskelige væren. Intuitionen og den åndelige kontakt styrkes.

Alt dette har til formål, at vi alle bevæger os imod en højere og mere kærlighedsintelligent frekvens og kontakt med en større enhed og guddommelighed.